Nå dine salgsmål!

Boken for deg som vil lære salg og kundebehandling.Denne boken har som målsetning å gi deg grunnleggende kunnskaper i salgsyrket. Den tar for seg tre spennende former for salg; Oppsøkende salg, telefonsalg og butikksalg. Boken gir deg massevis av praktiske ideer og tips, i alt fra forberedelsene til hvordan du gjennomfører selve salget, og til hvordan du bygger kundelojalitet og gode relasjoner. Den er skrevet slik at du kan lese boken fra perm til perm, eller bruke den som et rent oppslagsverk ved behov.

Selger av yrke

Innledningsvis tar boken for seg det å være selger av yrke, og hvordan man kan mestre denne jobben år etter år. Dersom det er ca. 220 salgsdager i året, så er kanskje 20 av disse helt topp! Disse dagene går stort sett av seg selv, så derfor fokuseres det på de ca. 200 ordinære hverdagene i stedet. Det er summen av det salgsarbeidet du gjør i disse hverdagene som skaper de virkelig store salgsresultatene!

Oppsøkende salg

Å drive med oppsøkende salg ute i kundebesøk er en utfordrende jobb, og boken tar for seg hvordan du kan lykkes med det. Både hvordan du skaffer prospekts, booker møter og gjennomfører kundemøtene. Vi tar for oss selve salgssamtalen og ser på hvordan du kan avdekke behov, argumentere og håndtere kundens innvendinger. I tillegg gjennomgås hvordan du kan demonstrere produktet best mulig, skrive selgende tilbud og ikke minst avslutte salget med suksess!

Telefonsalg

Mange jobber i dag med Telemarketing (TM) og boken tar for seg både utgående og inngående telefonsalg. I utgående telefonsalg tar vi for oss hvor viktig det er å ha gode interessevekkere og at man evner å avdekke og tilfredsstille kundens behov på en enkel og effektiv måte. I tillegg har flere bedrifter et kundesenter eller Helpdesk som besvarer inngående telefonhenvendelser eller problemer. Boken viser deg hvordan du kan snu en slik forespørsel, henvendelse eller et problem til å bli et salg!

Butikksalg

Butikksalg er et flott yrke og boken viser hvordan du kan utvikle det ved å drive aktivt salg i butikken. Butikkbesøket er et sannhetens øyeblikk for både kunde og selger, og vi ser på butikkselgerens rolle og atferd opp imot kundens beslutningsprosess. Boken viser hvordan du kan få i gang en skikkelig salgssamtale med kunden, løse kundens problemer og få gjennomført en god handel med penger i kassen!

Bruk av sosiale medier

Kundene bruker i dag gjerne internett og sosiale medier for å få oversikt, informasjon, anbefalinger og til å finne gode tilbud. Som selger er det viktig å forstå denne kjøpsatferden og tilpasse deg den. Internett og sosiale medier en glimrende arena for å skaffe flere nye kunder å jobbe med, både bedriftskunder og forbrukerkunder. I boken vil du lære hvordan du systematisk kan bruke dette til å nå dine salgsmål!

Salgsverktøy og struktur i salgsarbeidet

Den profesjonelle selgeren har gode salgsverktøy, bra systematikk og skikkelig struktur i salgsarbeidet. Det må han ha for å nå sine salgsmål. Boken gjennomgår de salgsverktøyene som er nødvendige, det være seg fra kundedatabasen til prospektlisten, og fra avtaleboken til salgsplanen.

Kundebehandling

Hvordan kunden oppfatter selgeren er viktig, og personlig service og kundebehandling er helt avgjørende. Vi ser på blant annet kundens forventninger opp i mot selgerens atferd og holdninger, hvordan man håndterer kundeklager og reklamasjoner, og ikke minst at det virkelig lønner seg å håndtere dette best mulig!

Etikk i salg

Skal man kunne gjøre hva som helst for å nå salgsmålene, eller er hvordan man når salgsmålene også et poeng? Etikk og moral i salgsyrket er sentralt både i hvordan vi vil at kundene skal oppfatte oss, og i hvordan vi ønsker å oppfatte oss selv. Hva står vi for og hvordan bør vi opptre? Boken hjelper deg med å kunne stille noen viktige spørsmål som kan bidra til å løse etiske problemstillinger som du kan bli stilt overfor i salgsyrket.

Personlig utvikling og trening

Salg er et prestasjonsyrke og krever at du hele tiden presterer på høyt nivå for å kunne nå høye salgsmål. Å klare dette over tid krever jevnlig trening og utvikling. Boken viser deg hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet for å øke prestasjonsnivået ditt, på både kort og lang sikt.

Denne tredje utgaven av boken er på 300 sider, på Universitetsforlaget 2016.

Første utgave 2001, på Teknologisk Institutt forlag.
Andre utgave 2009, på Universitetsforlaget.

Boken kan du bestille direkte fra Universitetsforlaget, Klikk her!

Sagt om boken:

"Nå dine salgsmål danner et solid grunnlag for utvikling i salgsyrket, samt et godt lederverktøy for den salgsorienterte bedrift. Den tar også for seg sosiale medier som salgsverktøy, i tillegg til spennende stoff om påvirkning fra psykologien. Anbefales!
Roy Elvegård, Høyskolelektor Handelshøyskolen BI


"Jeg har lest mange bøker om salg, og dette er en av de mest konkrete jeg har lest! En meget god og viktig plattform for enhver selger og salgsleder."
Erik Mikalsen, Direktør Canon Business Solutions / Styreleder Canon Norge AS.


"Jeg vil på det sterkeste anbefale denne boken til enhver som jobber med salg, enten det dreier seg om oppsøkende salg, telefonsalg eller butikksalg. Dette er en meget praktisk bok som enhver selger, salgssjef eller butikksjef burde ha som et oppslagsverk. Det er gledelig å se at forfatteren også tar opp etikk, noe som er avgjørende for å kunne lykkes med kunderelasjoner."
Truls-Petter Rosenvinge, Daglig leder i Flügger Norge AS og butikkjeden Flügger Farve