Side 1 av 2
Eirik Petersen i salen i Sarpsborg.
Eirik Petersen i salen i Sarpsborg.
Trening i salgssamtalen.
Trening i salgssamtalen.
Skikkelig motiverte kursdeltakere!
Skikkelig motiverte kursdeltakere!
Eirik Petersen i Kuala Lumpur, Malaysia
Eirik Petersen i Kuala Lumpur, Malaysia
Vertikalt ledertreningsprogram i Bodø.
Vertikalt ledertreningsprogram i Bodø.
God debatt for å lage en god markedsplan!
God debatt for å lage en god markedsplan!
Dag Vadla, suveren kursledelse!
Dag Vadla, suveren kursledelse!
Nå utnytter vi virkelig synergier!
Nå utnytter vi virkelig synergier!
Inspirerende oppgave på ledertreningen.
Inspirerende oppgave på ledertreningen.
Praktiske oppgaver i å sette gode mål, planlegge og gjennomføre.
Praktiske oppgaver i å sette gode mål, planlegge og gjennomføre.
Basene lærer coaching.
Basene lærer coaching.
Meget konsentrerte problemløsere!
Meget konsentrerte problemløsere!
Salgstrening for booking / innesalg.
Salgstrening for booking / innesalg.
"Hva er viktig for kundene våre?"
Møtebooking med Gunnar Homdrum.
Møtebooking med Gunnar Homdrum.
Selgerne har leseprøve!
Selgerne har leseprøve!
Argumenthierarkiet.
Argumenthierarkiet.
Key Account Management.
Key Account Management.
Kveldsarbeid med utforming av anbud.
Kveldsarbeid med utforming av anbud.
Alle gruppene presenterer sine anbud.
Alle gruppene presenterer sine anbud.
Vinnerne av anbudskonkurransen!
Vinnerne av anbudskonkurransen!
Presentasjonsteknikk i praksis!
Presentasjonsteknikk i praksis!
Vinsmaking med fokus på presentasjonen..
Vinsmaking med fokus på presentasjonen..
Kunsten å holde en tale!
Kunsten å holde en tale!
Øvelse gjør mester!
Øvelse gjør mester!
Trening i møtebooking.
Trening i møtebooking.
Analyse av rollespill.
Analyse av rollespill.
Profesjonell visning av hotellet.
Profesjonell visning av hotellet.
Videoopptak av presentasjonen.
Videoopptak av presentasjonen.
Ivrige deltakere på kurs!
Ivrige deltakere på kurs!
Øvelse i planlegging og produksjon.
Øvelse i planlegging og produksjon.
Unique Selling Points
Unique Selling Points
Trening i konflikthåndtering.
Trening i konflikthåndtering.
"...og det betyr for deg at..."
Hvordan få flere kundemøter.
Hvordan få flere kundemøter.
Casetrening, kunde og selger.
Casetrening, kunde og selger.
"Å selge" eller å få kunden til "å kjøpe"?
Den varme stolen.
Den varme stolen.
Salgstrening, kunde og selger.
Salgstrening, kunde og selger.
Dyp konsetrasjon under forberedelsene.
Dyp konsetrasjon under forberedelsene.
Side 2 av 2
Motiverte kursdeltakere!
Motiverte kursdeltakere!
Rollespill og debatt.
Rollespill og debatt.
Analyse av kundens årsrapport
Analyse av kundens årsrapport
Utforming av  salgsargumenter.
Utforming av salgsargumenter.
Kalkyler og avanse.
Kalkyler og avanse.
Forelesning i økonomi med Kenneth.
Forelesning i økonomi med Kenneth.
Egenskap - Fordel - Nytteverdi.
Egenskap - Fordel - Nytteverdi.
Ivrige studenter i klasserommet.
Ivrige studenter i klasserommet.
Rollespill i klasserommet.
Rollespill i klasserommet.
"Hvilke muligheter ser jeg?"
Kontraktsforhandlinger.
Kontraktsforhandlinger.
Ivrig debatt i kursrommet.
Ivrig debatt i kursrommet.
Ledertrening med krevende oppgaver.
Ledertrening med krevende oppgaver.
Casestudier.
Casestudier.
Kundesamtalen.
Kundesamtalen.
Operativ butikkledelse
Operativ butikkledelse
 Forberedelser til kontraktsforhandlinger.
Forberedelser til kontraktsforhandlinger.
Valg av forhandlingsstrategier
Valg av forhandlingsstrategier
Verdibasert ledelse
Verdibasert ledelse
Smil og latter!
Smil og latter!
 Fokus på arbeidsoppgavene!
Fokus på arbeidsoppgavene!
Full konsentrasjon!
Full konsentrasjon!
".... og det betyr for deg..."
Avslutningsteknikker
Avslutningsteknikker
Profesjonelle visninger
Profesjonelle visninger
"Mine damer og herrer..."
Energi, mot og begeistring!
Energi, mot og begeistring!
Kyndig kursledelse av Robert Tjernstad.
Kyndig kursledelse av Robert Tjernstad.
Trening i argumentasjonsteknikk.
Trening i argumentasjonsteknikk.
"Hva er viktigst for kunden?"
Konsentrert ledertrening.
Konsentrert ledertrening.
"Den vanskelige samtalen"
Analyse og debatt.
Analyse og debatt.
Eirik Petersen i salen i München.
Eirik Petersen i salen i München.