Velkommen!  

Institutt for salg og markedsføring har siden 1995 bidratt til økt produktivitet, bedre resultater og mer motiverte medarbeidere hos våre kunder. Vi gjennomfører praktiske kurs, treninger og coaching i ledelse, salg og markedsføring. Les mer om hvordan vi jobber her: