Nå dine salgsmål!

Grunnleggende salgsteknikk for alle som jobber med kunder

Boken "Nå dine salgsmål!" har som målsetning å gi deg grunnleggende kunnskaper i salgsyrket. Den tar for seg tre spennende former for salg; Oppsøkende salg, telefonsalg og butikksalg. Boken gir deg massevis av praktiske ideer og tips, i alt fra forberedelsene til hvordan du gjennomfører selve salget, og til hvordan du bygger kundelojalitet og gode relasjoner. Den er skrevet slik at du kan lese boken fra perm til perm, eller bruke den som et rent oppslagsverk ved behov.

Selger av yrke
Innledningsvis tar boken for seg det å være selger av yrke, og hvordan man kan mestre denne jobben år etter år. Dersom det er ca. 220 salgsdager i året, så er kanskje 20 av disse helt topp! Disse dagene går stort sett av seg selv, så derfor fokuseres det på de ca. 200 ordinære hverdagene i stedet. Det er summen av det salgsarbeidet du gjør i disse hverdagene som skaper de virkelig store salgsresultatene!
Oppsøkende salg
Å drive med oppsøkende salg ute i kundebesøk er en utfordrende jobb, og boken tar for seg hvordan du kan lykkes med det. Både hvordan du skaffer prospekts, booker møter og gjennomfører kundemøtene. Vi tar for oss selve salgssamtalen og ser på hvordan du kan avdekke behov, argumentere og håndtere kundens innvendinger. I tillegg gjennomgås hvordan du kan demonstrere produktet best mulig, skrive selgende tilbud og ikke minst avslutte salget med suksess!
Telefonsalg
Mange jobber i dag med Telemarketing (TM) og boken tar for seg både utgående og inngående telefonsalg. I utgående telefonsalg tar vi for oss hvor viktig det er å ha gode interessevekkere og at man evner å avdekke og tilfredsstille kundens behov på en enkel og effektiv måte. I tillegg har flere bedrifter et kundesenter eller Helpdesk som besvarer inngående telefonhenvendelser eller problemer. Boken viser deg hvordan du kan snu en slik forespørsel, henvendelse eller et problem til å bli et salg!
Butikksalg
Butikksalg er et flott yrke og boken viser hvordan du kan utvikle det ved å drive aktivt salg i butikken. Butikkbesøket er et sannhetens øyeblikk for både kunde og selger, og vi ser på butikkselgerens rolle og atferd opp imot kundens beslutningsprosess. Boken viser hvordan du kan få i gang en skikkelig salgssamtale med kunden, løse kundens problemer og få gjennomført en god handel med penger i kassen!
Bruk av sosiale medier
Kundene bruker i dag gjerne internett og sosiale medier for å få oversikt, informasjon, anbefalinger og til å finne gode tilbud. Som selger er det viktig å forstå denne kjøpsatferden og tilpasse deg den. Internett og sosiale medier en glimrende arena for å skaffe flere nye kunder å jobbe med, både bedriftskunder og forbrukerkunder. I boken vil du lære hvordan du systematisk kan bruke dette til å nå dine salgsmål!
Salgsverktøy og struktur i salgsarbeidet
Den profesjonelle selgeren har gode salgsverktøy, bra systematikk og skikkelig struktur i salgsarbeidet. Det må han ha for å nå sine salgsmål. Boken gjennomgår de salgsverktøyene som er nødvendige, det være seg fra kundedatabasen til prospektlisten, og fra avtaleboken til salgsplanen.
Kundebehandling
Hvordan kunden oppfatter selgeren er viktig, og personlig service og kundebehandling er helt avgjørende. Vi ser på blant annet kundens forventninger opp i mot selgerens atferd og holdninger, hvordan man håndterer kundeklager og reklamasjoner, og ikke minst at det virkelig lønner seg å håndtere dette best mulig!
Etikk i salg
Skal man kunne gjøre hva som helst for å nå salgsmålene, eller er hvordan man når salgsmålene også et poeng? Etikk og moral i salgsyrket er sentralt både i hvordan vi vil at kundene skal oppfatte oss, og i hvordan vi ønsker å oppfatte oss selv. Hva står vi for og hvordan bør vi opptre? Boken hjelper deg med å kunne stille noen viktige spørsmål som kan bidra til å løse etiske problemstillinger som du kan bli stilt overfor i salgsyrket.Boken er på 304 sider og er utgitt på Universitetsforlaget i 2016. ISBN: 9788215027814


"Nå dine salgsmål! danner et solid grunnlag for utvikling i salgsyrket, samt et godt lederverktøy for den salgsorienterte bedrift. Den tar også for seg sosiale medier som salgsverktøy, i tillegg til spennende stoff om påvirkning fra psykologien. Anbefales!"
Roy ElvegårdHøyskolelektor, Handelshøyskolen BI


"Jeg har lest mange bøker om salg, og dette er en av de aller mest konkrete jeg har lest. En virkelig god plattform for enhver selger og salgsleder."
Erik MikalsenDirektør Canon Business Solutions/ Styreleder Canon Norge AS


"Dette er en meget praktisk bok som enhver selger, salgssjef eller butikksjef burde ha som et oppslagsverk. Det er gledelig at forfatteren også tar opp etikk, noe som er avgjørende for å kunne lykkes med kunderelasjoner".
Truls-Petter RosenvingeDaglig leder i Flügger Norge AS og butikkjeden Flügger farve

Kjøp boken her