Kurs og seminarer

Institutt for salg og markedsføring holder en rekke kurs og seminarer. Alle våre kurs er bedriftsinterne, som i praksis vil si at vi kun holder kurs eksklusivt for våre oppdragsgivere.

Da hvert kurs og seminar blir skreddersydd i forhold til hvilke produkter man har, kunder, konkurrenter og marked man er i, så blir dette meget resultatorientert. På denne måten vil deltagerne få mest mulig igjen for kurset, da det det hele handler om deres egen arbeidssituasjon. All teori som presenteres er basert på anerkjent litteratur og forskning, overført til praktisk handling.

Gjennomføringen av kursene kan være fra én til flere dager, avhengig av hvilket tema og hvilke målsetninger som settes. Alle kursene blir lagt opp meget praktisk, med fokus på å trene deltagernes individuelle ferdigheter. Det betyr passe doser med teori og mye praktiske oppgaver, både enkeltvis, parvis og i grupper. Det benyttes ofte både lydbånd og video, for at deltagerne enda bedre skal kunne se sine egne forbedringsområder. I tillegg benytter vi også elementer som spill og annet for å gi variasjon og pedagogisk gjennomslag i treningene. Det er mye entusiasme, latter og glede på kursene våre!

Våre kurs