Coaching

Å tilføre medarbeideren kompetanse i form av kurs og skoler er meget viktig. Men i tillegg til kompetansen må medarbeideren kunne utføre og vise sine ferdigheter i praksis. Det er jo via handling resultatene skapes. Ferdighetstrening er desverre ofte et svakt kapittel i næringslivet. Kan vi få fokus på medarbedierens ferdigheter så kan vi også forbedre medarbeiderens handlinger, som igjen kan forbedre hans resultater.

Målsetningen med Coaching-programmet er å få spesiell fokus på utførelsen og effekten av medarbeiderens arbeid, for på den måten å sikre gode resultater. Gjennom Coacing-programmet arbeider man for etablere positive holdninger og bevistgjøring hos medarbeiderne til å utvikle seg i jobben.

008-0188.gif

Coaching-programmet egner seg for spesielt utvalgte medarbeidere eller ledere som er tiltenkt rollen som trenere/coacher. Deres oppgave blir å være de andre medarbeidernes operative trenere i hverdagen. Vi vil gjennom coaching-programmet trene de utvalgte medarbeiderne, for deretter å følge de opp jevnlig over en lengre periode.

Deltagerne vil gjennomgå forskjellene med å være coach vs. å være leder, lære om coaching-prosessen og systematikken i arbeidet. De vil gjennom bevisstgjøring kunne jobbe med den enkelte medarbeiderens kompetansenivå og motivasjon, gi objektiv vurdering, sette mål og å tilpasse treningen etter forholdene. Å kunne stille riktige spørsmål for bevisstgjøring, være konkret, rose og oppmuntre medarbeiderne er sentralt i coaching-programmet.

Programmet er meget praktisk lagt opp. Teoretisk kunnskap gis og deltagernes ferdigheter trenes. Konkrete oppgavelister blir utarbeidet, hvor frister og mål settes og gjennomføres. Coachingprogrammet være intensivt til å begynne med, før det gradvis blir "overlevert" til bedriften, for at de kan drive det videre selv. Dette er ikke et åpent kurs i den forstand at deltagerne på kurset kommer fra forskjellige bedrifter og bransjer. Kurset er utelukkende bedriftsinternt.