Forhandlingsteknikk

To parter møtes for å forhandle. Det kan være er en selger og en kjøper, det kan være uoverensstemmelser på arbeidsplassen eller en annen situasjon hvor forhandlinger er påkrevet. Målet er å komme til enighet om en løsning begge parter kan leve med og forholde seg til. Er det mulig at hver av partene kan oppleve at man "vinner"?

056-0111.gif

Kurset i forhandlingsteknikk har som målsetting å gi en innføring i forhandlingsspillet og dets grunnregler. Kurset egner seg for medarbeidere som ofte befinner seg i en forhandlingssituasjon, slik som selgere, Key Account Managers, produktansvarlige, ledere, fagforeningspersonell, etc.

Deltagerne lærer seg hva som gir styrke og hva det er som skaper en god forhandler. Hvilke "regler" finnes og hvilke fallgruver kan man gå i. I kurset trener vi på forskjellige typer forhandling, inklusive det som kalles "salamiforhandlinger" og "pakkeforhandlinger".

Deltagerne lærer å sette mål for forhandlingene og legge strategi for å nå dette. De trener på hvordan de møter motpartens utfall og strategier. Vi deler opp forhandlingene i flere faser, slik at det er mulig å se på områder som gjøres bra og hvor det er forbedringsområder.

Kurset er meget praktisk lagt opp, med flere praktiske øvelser. Det gis mye teoretisk kunnskap og deltagernes ferdigheter trenes, både parvis og i grupper. Dette er ikke et åpent kurs i den forstand at deltagerne på kurset kommer fra forskjellige bedrifter og bransjer. Kurset er utelukkende bedriftsinternt. Før kurset holdes vil det gjøres en analyse, hvoretter kurset blir skreddersydd og tilpasset konkret den arbeidssituasjon, de produkter og de ord og uttrykk som er gjeldene for bedriften og bransjen. Dette er nærmere beskrevet i PCO prosessen . Kurset i forhandlingsteknikk har en varighet på to arbeidsdager.