Grunnleggende salg

Dette kurset er en innføring i de grunnleggende elementer innen salg. Kurset er egnet for nye medarbeidere til salgsyrket, samt som en oppfriskning for de mer rutinerte selgerne. Deltagerne på kurset får massevis av konkrete praktiske "knagger" som de direkte kan overføre til jobbsituasjonen sin.

Vi tar utgangspunkt i de forskjellige fasene som salget består av, og fordyper oss i de forskjellige temaene. Deltagerne på kurset får tilført kunnskap i salgsteknikk og de får trene sine ferdigheter i praksis. Dette er ikke et åpent kurs i den forstand at deltagerne på kurset kommer fra forskjellige bedrifter og bransjer. Kurset er utelukkende bedriftsinternt.

Tre personer står på en haug med penger.

Før kurset holdes vil det gjøres en analyse, hvoretter kurset blir skreddersydd og tilpasset konkret den arbeidssituasjon, de produkter og de ord og uttrykk som er gjeldende for bedriften og bransjen.

Hvilke faktorer er det som direkte påvirker salgsresultatet, dersom vi ser bort i fra pris, produkter, bedriften, teknisk service, ol. ? Dette og andre temaer som kommunikasjon, planlegging og salgsverktøy vil bli gjennomgått.

Hvordan får man nye kundeemner/prospects å jobbe med? Hva skjer i et salgsmøte, hvordan avdekker vi og ikke minst utvikler vi kundens behov? Hvordan argumenterer vi med størst effekt for våre produkter og løsninger, og hvordan svarer vi når kunden har konkrete innvendinger? Kurset omfatter også kunsten å skrive gode tilbud og å kunne demonstrere produktene. Deltagerne på kurset lærer og trener på å avslutte salget, å få ordren.

Deretter lærer man hvordan følge opp kunden etter at man har solgt, og å kunne drive profesjonelt ettersalg.

Vi vil også arbeide med sammenhenget mellom salgets faser sett med selgers øyne, og kjøpets faser sett med kundens øyne. Det er åpenbart viktig at dette må sees i sammenheng.

Deltagerne på kurset får tilført kunnskap i grunnleggende salgsteknikk og de får trene sine ferdigheter i praksis. Dette er ikke et åpent kurs i den forstand at deltagerne på kurset kommer fra forskjellige bedrifter og bransjer. Kurset er utelukkende bedriftsinternt. Før kurset holdes vil det gjøres en analyse, hvoretter kurset blir skreddersydd og tilpasset konkret den arbeidssituasjon, de produkter og de ord og uttrykk som er gjeldende for bedriften og bransjen.

Kurset har en varighet på tre intensive arbeidsdager. Hvordan prosessen foregår er nærmere beskrevet i PCO prosessen .