Markedsledelse

Kursets målsetning er å gi en innføring i de grunnleggende prinsippene for markedsledelse. Kurset er beregnet for ledere som har et kombinert markeds- og salgsansvar. Å lede en markedsavdeling, samtidig som man leder et salgsapparat kan være utfordrende. Vi tar her for oss en rekke temaer som berører begge områder.

Deltagerne lærer om markedsanalyse, målstyring og markedsstrategi. Videre om markedsplanlegging og markedsrevisjon. Reklame og merkevarebygging er viktige temaer i markedsføringen.

Kurset omhandler også hva man konkret skal følge opp hos selgerne, og ikke minst hvordan man gjør det. Resultatsamtaler, medarbeidersamtaler, sambesøk, avdelingsmøter, etc. trenes på kurset.

008-0179.gif

Hva slags analyser som må gjøres for å kunne forstå hvordan selgerne arbeider og hvor de har sin fokus i hverdagen. Kapasietsanalyser, samt hvordan deres salgssystematikk i arbeidet gjennomføres. Kundekategorisering, plattformanalyser, kundepotensialanalyser, etc. læres.

Kurset er meget praktisk lagt opp, med flere praktiske øvelser. Det gis mye teoretisk kunnskap og deltagernes ferdigheter trenes, både parvis og i grupper. Dette er ikke et åpent kurs i den forstand at deltagerne på kurset kommer fra forskjellige bedrifter og bransjer. Kurset er utelukkende bedriftsinternt. Før kurset holdes vil det gjøres en analyse, hvoretter kurset blir skreddersydd og tilpasset konkret den arbeidssituasjon, de produkter og de ord og uttrykk som er gjeldene for bedriften og bransjen. Dette er nærmere beskrevet i PCO prosessen . Kurset i markedsledelse har en varighet på to arbeidsdager .