Pedagogikk for kursholdere

Målsetningen er at deltagerne skal kunne identifisere treningsbehov, og deretter gjennomføre treninger og kurs. Deltagerne på kurset får innføring i pedagogikk, trenings- og undervisningsteori.

Deltagerne vil lære om de forskjellige prinsipper for læring og å jobbe med effektiv læreadferd. Å sette mål, definere leksjonens art, strukturere og lage kursplaner inngår i kurset, samt å lage og gjennomføre prøver og evalueringer.

Kursdeltagerne vil jobbe med sine egne trenerferdigheter, og de vil lære om betingelser for gruppearbeid, prinsipper for konfliktløsning, spørreteknikk og svarteknikk.

059-0205.gif

Kurset er meget praktisk lagt opp, med flere praktiske øvelser. Det gis mye teoretisk kunnskap og deltagernes ferdigheter trenes, både parvis og i grupper. Dette er ikke et åpent kurs i den forstand at deltagerne på kurset kommer fra forskjellige bedrifter og bransjer. Kurset er utelukkende bedriftsinternt.

Før kurset holdes vil det gjøres en analyse, hvoretter kurset blir skreddersydd og tilpasset konkret den arbeidssituasjon, de produkter og de ord og uttrykk som er gjeldene for bedriften og bransjen. Dette er nærmere beskrevet i PCO prosessen . Kurset i pedagogikk for trenere har en varighet på to arbeidsdager.