Presentasjonsteknikk

Vi ser i dag flere eksempler på at evnen til å gi gode presentasjoner som fanger tilhørernes oppmerksomhet blir viktigere og viktigere. Leverandøren ønsker i mange tilfeller at kunden skal forstå komplekse løsninger. Å presentere slike løsninger krever at man behersker presentasjonsteknikk på flere plan. Man må kunne sine produkter, man må kunne bransjen, økonomi, konkurrenter, osv. Men for at kunden skal forstå og akseptere hele bildet slik vi ønsker å fremstille det, så er det viktig at kunden virkelig ser nytteverdien i det du presenterer.

074-0046.gif

Historiefortelleren

Å ha evnen og muligheten til å være en god historieforteller blir sentralt i dette. Å kunne snakke og presentere billedlig, pedagogisk og med gjennomslag kan avgjøre om kunden velger din eller din konkurrents løsninger. Men å bli en god historieforteller kan være vanskelig, om man ikke erkjenner at for å klare det så må det planlegges, forberedes og ikke minst trenes på gjennomføringen. Kanskje må man også overvinne og kontrollere sin egen nervøsitet?

Å presentere i forskjellige situasjoner

Det er flere situasjoner du kan være i hvor et budskap skal presenteres. På kurset lærer deltagerne å holde en presentasjon i et stort lokale for mange tilhørere, å presentere over bordet overfor en kunde, å demonstrere et produkt for en kunde, å holde et kurs for kollegaer eller kunder, og til og med å holde en tale i et festlig lag.

Kursets målsetning

Dette kurset i presentasjonsteknikk har som målsetning å få deltagerne til å bli bedre historiefortellere. Etter kurset skal deltagerne være i stand til å planlegge, forberede og gjennomføre gode presentasjoner i flere situasjoner. For å få til det er kurset meget praktisk lagt opp, med stor grad av deltagelse og involvering fra alle deltagerne. Man får tilført teoretisk kunnskap som deretter trenes enkeltvis, parvis eller i grupper, hvor både lydbånd og videoopptak benyttes.

Før kurset holdes vil det gjøres en analyse, hvoretter kurset blir skreddersydd og tilpasset konkret den arbeidssituasjon, de produkter og de ord og uttrykk som er gjeldene for bedriften og bransjen. Dette er ikke et åpent kurs i den forstand at deltagerne på kurset kommer fra forskjellige bedrifter og bransjer. Kurset er utelukkende bedriftsinternt. Dette er nærmere beskrevet i PCO prosessen . Kursets varighet er to arbeidsdager.