Service og kundebehandling

Alle bedrifter er avhengig av sine kunder, så det er meget viktig å ta godt vare på dem. Derfor er hvordan kunden oppfatter oss viktig, og dette kurset gir en grunnleggende innføring i profesjonell service og kundebehandling. Kurset passer for alle som jobber med kunder!

046-0095 kopi.jpg

Vi tar for oss de tre hovedtemaene; Kundebehandling, Personlig service og Kundeklager. Vi gjennomgår kundens holdninger til service, hvorfor kunder slutter å handle, lojalitet, relasjoner og servicekvalitet, hva du sier og hvordan du sier det, samt hvordan man håndeterer kundeklager på best mulig måte. Vi ser også nærmere på hvilke krav og forventninger som stilles av både kunde og arbeidsgiver. I tillegg vil vi jobbe med hvilke holdninger og hva slags adferd man bør ha, samt at vi trener på hvordan man kommuniserer best mulig med kunden.

Kurset har en varighet på én arbeidsdag, hvor det både gis teoretisk kunnskap og hvor ferdigheter på deltagerne trenes, både enkeltvis og i grupper. Dette er ikke et åpent kurs i den forstand at deltagerne på kurset kommer fra forskjellige bedrifter og bransjer. Kurset er utelukkende bedriftsinternt. Før kurset holdes vil det gjøres en analyse, hvoretter kurset blir skreddersydd og tilpasset konkret den arbeidssituasjon, de produkter og de ord og uttrykk som er gjeldene for bedriften og bransjen. Dette er nærmere beskrevet i PCO prosessen .