Telefonsalg

Kursets målsetning er å gi en grunnleggende innføring i telefonsalg, og er spesielt beregnet på medarbeidere som selger varer og tjenester via telefon. Det kan være medarbeidere på salgsavdelingen, ordrekontoret, eller en egen definert telefonsalgsavdeling. Kurset omhandler både salg til sluttbrukere, grossister og forhandlere.

Kurset gir en innføring i de grunnleggende elementer innen salg via telefon, både inngående og utgående. Kurset er egnet for nye medarbeidere, men også som en oppfriskning for de mer rutinerte selgerne. Deltagerne på kurset får massevis av konkrete praktiske "knagger" som de direkte kan overføre til jobbsituasjonen sin. Telefonteknikk, å komme igjennom "lukkede" dører, å styre inngående samtaler, lytteteknikk, stemmebruk, samt å sette mål og lage prioriteringer.

091-0126.gif

Hvilke faktorer er det som direkte påvirker salgsresultatet, dersom vi ser bort i fra pris, produkter, bedriften, teknisk service, ol. ? Dette og andre temaer som kommunikasjon, planlegging og salgsverktøy vil bli gjennomgått.

Hvordan får man nye kundeemner/prospects å jobbe med? Hva skjer i telefonsamtalen, hvordan avdekker vi og ikke minst utvikler vi kundens behov? Hvordan argumenterer vi med størst effekt for våre produkter og løsninger, og hvordan svarer vi når kunden har konkrete innvendinger? Deltagerne på kurset lærer og trener på å avslutte salget, nemlig det å få ordren.

Vi vil også arbeide med sammenhenget mellom salgets faser sett med selgers øyne, og kjøpets faser sett med kundens øyne.

Deltagerne på kurset får tilført kunnskap i telefonsalgsteknikk og de får trene sine ferdigheter i praksis. Dette er ikke et åpent kurs i den forstand at deltagerne på kurset kommer fra forskjellige bedrifter og bransjer. Kurset er utelukkende bedriftsinternt. Før kurset holdes vil det gjøres en analyse, hvoretter kurset blir skreddersydd og tilpasset konkret den arbeidssituasjon, de produkter og de ord og uttrykk som er gjeldende for bedriften og bransjen.

Dette er nærmere beskrevet i PCO prosessen . Kursets varighet er over to arbeidsdager.